Joenkylän metsästysyhdistys tiedottaa

Joenkylän metsästysyhdistyksen kokous pidettiin 29.7.2022 Kortepirtillä.

Kokoukseen oli saapunut vajaa parikymmentä jäsentä.  

Metsäkanalintujen kiintiöksi päätettiin 4 lintua,  joista yksi saa olla metso.  Pyyn kiintiö 4 lintua.  Peltopyy ja riekko rauhoitettu.  Koko seuran kauris kiintiöksi päätettiin 10 kaurista.  

Kausikortin hinta 80 €. Kausikorttia haetaan johtokunnalta. Vieraskortin hinta 10 €/päivä saalis isännän kiintiöstä. Vieraskortilla saa ampua kauriin, mutta kaadosta pitää maksaa erillinen kaatomaksu 50 €.

Metsäneläimille annamme joulurauhan 24-25.12. 2022. Kokouksessa muistutettiin noudattamaan varoetäisyyksiä asumuksiin.

Antoisia ja virkistäviä pyyntihetkiä hyvässä yhteishengessä. Toivottaa Joenkylän metsästysyhdistys.