Joenkylän Metsästysyhdistys tiedottaa

Joenkylän metsästysyhdistyksen kokous pidettiin 8.8.2023 Kortepirtillä.

Metsäkanalintujen kiintiöksi päätettiin 4 lintua, joista yksi saa olla metso. Pyylle ei kiintiötä. Peltopyy ja riekko rauhoitettu. Koko yhdistyksen kauris kiintiöksi päätettiin 8 kaurista.

Kausikortin hinta 80 €. Kausikorttia haetaan johtokunnalta. Vieraskortin hinta 10 €/päivä saalis isännän kiintiöstä. Vieraskortilla saa ampua kauriin, mutta kaadosta pitää maksaa erillinen kaatomaksu 50 €.

Metsäneläimille annamme joulurauhan 24-25.12. 2023. Kokouksessa muistutettiin noudattamaan varoetäisyyksiä asumuksiin. Peltoalueilla metsästäessä suositellaan käytettävän patruunaa, jossa on biohajoava välitulppa.

Antoisia ja virkistäviä pyyntihetkiä hyvässä yhteishengessä. Toivottaa Joenkylän Metsästysyhdistys.